دو سوزنه

چرخ خیاطی صنعتی کابوئی دو سوزنه:

چرخ کابوئی دو سوزنه را برای اتصال دو قسمت مختلف لباس استفاده می کنند که از هدر رفت پارچه  جلوگیری میکند.

دو سوزنه 

جستجوی پیشرفته