پل دوز

چرخ خیاطی صنعتی پل دوز

چرخ خیاطی پل دوز برای دوخت پل در شلوار های فاستونی و جین کاربرد دارد. که با استفاده از پارچه های اضافی در هنگام برش می توان پل هایی با سایز و اندازه معیین و دوخت با کیفیت یکسان تولید کرد. وجود دو عدد تیغ برش در دو سمت چرخ و برش قسمت های اضافی پارچه و یکسان سازی آن و سپس تا کردن پارچه با فولدر های مخصوص با اندازه معیین از ...

چرخ خیاطی صنعتی پل دوز

چرخ خیاطی پل دوز برای دوخت پل در شلوار های فاستونی و جین کاربرد دارد. که با استفاده از پارچه های اضافی در هنگام برش می توان پل هایی با سایز و اندازه معیین و دوخت با کیفیت یکسان تولید کرد. وجود دو عدد تیغ برش در دو سمت چرخ و برش قسمت های اضافی پارچه و یکسان سازی آن و سپس تا کردن پارچه با فولدر های مخصوص با اندازه معیین از دیگر مزیت این دستگاه است .

دوخت هفت و هشت در قسمت پشت به زیبایی و استحکام پل های دوخته شده با این دستگاه می افزاید.

بیشتر

پل دوز