دو پایه

چرخ خیاطی صنعتی دو پایه

دوپایه چرخ خیاطی راسته دوزی است که به دلیل کار پیشبر و پایه متحرک مناسب برای دوخت چرم های طبیعی و مصنوعی ویا برزنت نموده و چرم های ضخیم را بدون مشکل می دوزد و گام دوخت در این نوع چرخ خیاطی بخاطر ضخامت کار تغییر نمی کند .همچنین اگر لازم باشد می توان از نخ های ضخیم ابریشمی هم در دوخت استفاده کرد بدون اینکه مشکلی برای چرخ خی...

چرخ خیاطی صنعتی دو پایه

دوپایه چرخ خیاطی راسته دوزی است که به دلیل کار پیشبر و پایه متحرک مناسب برای دوخت چرم های طبیعی و مصنوعی ویا برزنت نموده و چرم های ضخیم را بدون مشکل می دوزد و گام دوخت در این نوع چرخ خیاطی بخاطر ضخامت کار تغییر نمی کند .همچنین اگر لازم باشد می توان از نخ های ضخیم ابریشمی هم در دوخت استفاده کرد بدون اینکه مشکلی برای چرخ خیاطی به وجود بیاید قدرت کشش کار توسط پایه متحرک در این نوع چرخ خیاطی یکسان بوده و چرم طبیعی و مصنوعی بدون احتیاج به روغن زدن دوخته می شود.

انواع چرخ خیاطی صنعتی دو پایه :

به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

1.دینام بزرگ

2. دینام سر خود

3.کامپیوتری

قیمت چرخ خیاطی دو پایه :

قیمت های چرخ خیاطی های دو پایه نسبت برند ،سال ساخت ،دینام بزرگ یا دینام سر خود بودن یا کامپیوتری بودن ،متغیر است .

بیشتر

دو پایه 

جستجوی پیشرفته