دو نخ 

جستجوی پیشرفته
  • مشاهده سریع
    8,000,000 تومان

    بازو ازاد ( نخ کشی اسان )دارای 4 نخ ، 3 نخ ، 2 نخ دارای دوخت ژوردوزی سه نخ راهنمای سیر نخ کشیمجهز به سیستم میکرو سویئچ ایمنی دارای دوخت شبه میاندوز سه نخ دارای دوخت لبه دوزی لول سیستم تنظیم گر فشار پایه سیستم تننظیم برش عرضی سیستم کار پیش بر سی دی + دفتر چه راهنما 

    8,000,000 تومان