پرس

اتو پرس

اتو های پرس بیشتر برای مصارف خانگی برای صاف کردن چروک شلوارهای  پارچه ای مانتو ها و پیراهن های مردانه مورد استفاده قرار میگیرد .داشتن بخاز از قسمت پایینی اتو (کف آن)و رسوب گیر این اتو هارا از اتو های دیگر متمایز میکند.

پرس