سرکیسه دوز

چرخ خیاطی سر کیسه دوز چنانچه از نام آن مشخص و معلوم است برای دوخت درب کیسه های مواد شیمیایی و در گونی های مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل سبکی دستگاه و قابل حمل بودن آن با دست خیلی مهم و تاثیر گذار است در خرید آن است.

سرکیسه دوز 

جستجوی پیشرفته
ارتباط واتس اپ امیر دوخت