کاتالوگ

ضخیم دوز

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی ضخیم دوز

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی ضخیم دوز برای دوخت پارچه های کتان و جین  یا چرم و فوم  استفاده می شود که لایه های زیادی از پارچه با ضخامت بالا را می تواند بدوزد و دوخت تمیزی در اختیار خیاط قرار دهد.

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی ضخیم دوز

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی ضخیم دوز برای دوخت پارچه های کتان و جین  یا چرم و فوم  استفاده می شود که لایه های زیادی از پارچه با ضخامت بالا را می تواند بدوزد و دوخت تمیزی در اختیار خیاط قرار دهد.

بیشتر

ضخیم دوز 

جستجوی پیشرفته