پاسخگوی تلفنی : 3111262-0912 // 65228565-021
پنج نخ

چرخ خیاطی صنعتی سر دوز پنج نخ

سر دوز صنعتی پنج نخ با لبه دوزی محکم و دوخت کناری بافت با فاصله سه میل در سر دوز های پنج نخ ظریف و با فاصله 5 میل در سر دوز های ضخیم دوخت بسیار مستحکم برای پیراهن ، شلوار و مانتو به وجود می آورند.

پنج نخ 

جستجوی پیشرفته
ارتباط واتس اپ امیر دوخت