پاسخگوی تلفنی : 3111262-0912 // 65228565-021
سه سوزنه

چرخ خیاطی صنعتی کابوئی سه سوزنه:

به دو دسته تقسیم بندی می شوند :

1. ضخیم دوز    2 . نازک دوز

تعریف چرخ خیاطی کابوئی سه سوزنه :

از چرخ خیاطی کابوئی سه سوزنه برای دوخت دو قسمت مختلف پارچه به یک دیگر استفاده می شود به همین منظور برای پارچه های مختلف از چرخ خیاطی مناسب آن کار و پارچه استفاده می شود .

سه سوزنه 

جستجوی پیشرفته
ارتباط واتس اپ امیر دوخت