پاسخگوی تلفنی : 3111262-0912 // 65228565-021

لیست محصولات این تولید کننده ژانومه

 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید

  ساخت کشور ژاپنکیفیت قطعات درجه یک ژاپنیعرض دوخت 5 میلیمترانواع دوخت ( راسته / سردوزی / جادکمه / گلدوزی )ژتون سر خود امکان دوخت 30 مدل

  تماس بگیرید
 • مشاهده سریع
  اتمام موجودی

  بدنه بازو آزاددارای جعبه محافظ30 مدل طرح دوخت گردونه تنظیم کشش نخقابلیت تنظیم فشار پایهدارای اهرم دوخت معکوسگردونه تنظیم عرض دوختگردونه تنظیم طول و طرح دوختدوخت دکمه و جا دکمه در 4 مرحله

  اتمام موجودی
 • مشاهده سریع
  4,100,000 تومان موجود است

  بدنه بازو آزاداهرم دوخت معکوسدوخت 4 مرحله ای جادکمهگردونه تنظیم کشش نخگردونه تنظیم طول دوختگردونه انتخاب طرح دوخت

  4,100,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید

  22 مدل حاشیه دوزی4 مدل دوخت راستهدوخت دکمهدوخت جا دکمهبدنه چدنیلوازم تایوانیمونتاژ شرکت کاچیران

  تماس بگیرید
 • مشاهده سریع
  5,200,000 تومان موجود است

  بدنه کف تختقابلیت تنظیم کشش نخقابلیت تنظیم فشار پایه25 مدل طرح گلدوزیدوخت دکمهدارای اهرم دوخت معکوسدوخت جادکمه 4 مرحله ایدارای گردونه انتخاب طرح دوختدارای گردونه تنظیم عرض دوختدارای گردونه تنظیم طول دوخت

  5,200,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  4,600,000 تومان موجود است

  بازو آزاد14 مدل طرح گلدوزیدوخت دکمه و جادکمهدارای اهرم دوخت سرقائمیدارای گردونه تنظیم طول دوختدارای گردونه تنظیم طرح دوختامکان تنظیم کشش نخ

  4,600,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید

  ساخت کشور ژاپنکیفیت قطعات درجه یک ژاپنیعرض دوخت 5 میلیمترانواع دوخت ( راسته / سردوزی / جادکمه / گلدوزی )24 مدل ژتونامکان دوخت 44 مدل 

  تماس بگیرید
 • مشاهده سریع
  4,200,000 تومان موجود است

  بدنه بازو آزاد14 مدل طرح دوختسرقائمی زن دستیگردونه تنظیم موقعیت سوزنگردونه تنظیم کشش نخگردونه تنظیم طرح دوختگردونه تنظیم طول دوختدوخت 4 مرحله ای جادکمه

  4,200,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  3,800,000 تومان موجود است

  بدنه شفافدارای کاور بدنهدارای دستگیره حمل12 مدل طرح گلدوزی

  3,800,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  4,600,000 تومان موجود است

  بدنه بازو آزاددوخت دکمهاهرم فشار پایهاهرم دوخت معکوسگردونه تنظیم کشش نخدوخت جا دکمه 4 مرحله ایگردونه تنظیم طول، عرض و طرح دوخت

  4,600,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  4,900,000 تومان موجود است

  بدنه بازو آزاددارای اهرم کشش نخدوخت دکمه و جادکمهدارای اهرم فشار پایهطول دوخت تا 4 میلی متر14 مدل طرح دوخت گلدوزیدارای اهرم دوخت معکوسدارای میل قرقره کشویی

  4,900,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید

  بدنه کف تخت22 مدل طرح گلدوزیقابلیت تنظیم فشار پایهقابلیت تنظیم کشش نخقابلیت تنظیم عرض دوختدوخت جادکمه 4 مرحلهامکان ترکیب طرح های گلدوزی

  تماس بگیرید
 • مشاهده سریع
  توقف تولید

  ساخت کشور ژاپن و تایلنددارای درب و جعبه کاملدوخت جادکمه خودکارامکان تنظیم دوختدوخت سر قائمیدفترچه راهنما فارسی

  توقف تولید
 • مشاهده سریع
  توقف تولید

  ساخت کشور ژاپن و تایلنددارای درب و جعبه کاملدوخت جادکمه خودکارامکان تنظیم دوختدوخت سر قائمیدفترچه راهنما فارسی

  توقف تولید
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید

  بدنه کاملا فلزیدارای 24 عدد ژتون40 مدل دوخت گلدوزی ژتونیعرض دوخت 7 میلیمتری80 مدل گلدوزی ترکیبیراسته دوزی ، جادکمه دوزی ، دکمه دوزی

  تماس بگیرید
 • مشاهده سریع
  توقف تولید

  مجهز به سیستم ژتونیبا امکانات 49 نوع دوخت متنوعدارای گردونه تنظیم موقعییت سوزندارای گردونه تنظیم کشش نخدارای گردونه تنظیم عرض دوخت تا 7 میلیمترطول دوخت 4 میلیمتر کمک به دوخت زیبا و مناسب در دوخت پارچه های نازک و ضخیمدارای سطح مسطح جهت دوخت و دوز کارگاهیدارای اهرم کارپیشبر مجزا جهت گلدوزیدوخت 2 سوزنه موازیدفترچه راهنما فارسی

  توقف تولید
ارتباط واتس اپ امیر دوخت