چرخ خیاطی صنعتی سردوز چهار نخ جک E3

قیمت اصلی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

چرخ خیاطی صنعتی سردوز سه نخ جک E4S

قیمت اصلی ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.