نمایش یک نتیجه

چرخ خیاطی صنعتی پل دوز دینام بزرگ دادیلی 2000C

  • دوخت پل کمر
  • دو سوزنه
  • قابلیت آرایش پارچه از چپ و راست
  • قابلیت استفاده از دور ریز پارچه
  • دینام بزرگ
  • قابلیت نصب ابزار جانبی
  • قابلیت نصب فولدر در سایز های مختلف

چرخ-خیاطی-صنعتی-پل دوز